Projecten

Klimaatadaptatie gaat niet vanzelf. De Groene Burgemeester neemt daarom initiatief voor projecten die de klimaatadaptatie bevorderen.

Schoolvoorbeeld regenwatergebruik.

Regenwater kun je opvangen en gebruiken voor toiletspoeling, voor je planten en voor je wasmachine. Bovendien voorkom je dan overbelasting van het riool bij extreme neerslag. Dit project realiseert demonstratieprojecten hiermee op enkele scholen. Partners: gemeente Groningen, Brederoschool, Maartenscollege, Poortershoes, NHL Stenden PABO, IVN Natuureducatie, JustNimbus.

LEES MEER

Koel onder een wit dak

Veel daken zijn niet geschikt voor sedum, want dat is zwaar als het vol water zit. Een reflecterend wit dak is dan een alternatief. Dat kan op een hete dag wel 20 graden schelen in de ruimte eronder. Dit project i.o. beoogt demonstratieprojecten op woningen en bedrijven.

LEES MEER

Regional Panel on Climate Change

De wereldwijde klimaatwetenschap heeft het IPCC van de VN als spreekbuis. Maar wie in de regio vertelt het verhaal? Dit project ism Noorden Duurzaam is een voorstudie naar een regionale variant, een RPCC.

LEES MEER

Circulaire consumenten

De overheid kan wel willen dat Nederland in 2050 volledig circulair is, maar vraag en aanbod moeten het doen. Hoe komen ze in gesprek over samenwerking en taakverdeling? De groene burgemeester en de lector Circulaire Economie van de Hanzehogeschool starten een onderzoek en een proef.

LEES MEER

Tuiny Forests

Hier trekt de Groene Burgemeester samen op met IVN Natuureducatie. Doel is een voortzetting en doorontwikkeling van de succesvolle actie van begin 2021, toen scholen en bewonersorganisaties gratis 6 m2 bos op hun erf konden krijgen.

LEES MEER

NK Tegelwippen

Vergroen je tuin! Groningen doet dit jaar mee aan een ludieke wedstrijd, en speelt tegen Leeuwarden. De Groene Burgemeester doet mee in het wedstrijdteam, onderhoudt contact hierover met de bewonersorganisaties, via de mail en via het SDG-Café.

LEES MEER

Taakdemocratie

Aanpakken van klimaatadaptatie en alle andere onderwerpen van duurzame ontwikkeling in een wijk of dorp vraagt samenwerking en taakverdeling. Wie moet je dan aan tafel hebben, en hoe maak je daar een effectief platform van? Lees de toespraak van de Groene Burgemeester bij het klimaatalarm.

LEES MEER

SDG-Café

Steeds meer professionals werken aan duurzame ontwikkeling. Ze vormen een nieuwe beroepsgroep van transitiepioniers. Dit project ism Burgerinitiatieven Groningen, Noorden Duurzaam en bureau Motief zorgt voor een online creatief verzamelpunt.

LEES MEER