Schoolvoorbeeld regenwatergebruik.

De Groene Burgemeester organiseert enkele demonstratieprojecten met systemen voor regenwatergebruik op scholen in de gemeente Groningen. Het doel is bewustwording van de noodzaak van klimaatadaptatie, kennisdeling over regenwatergebruik en inpassing hiervan in duurzaamheidseducatie. Aan het project doen mee: Maartenscollege, Brederoschool, buurtcentrum Poortershoes, NHL Stenden PABO Groningen, IVN Natuureducatie Groningen en de gemeente Groningen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen.

Wat is het probleem? Klimaatverandering heeft toenemende impact op de hele samenleving. Het gaat om zowel hittestress, droogte en natuurbranden als extreem weer met stormschade en wateroverlast. Dit maakt klimaatadaptatie nodig. Een van de vormen daarvoor is regenwateropvang zodat overstromingen en overbelasting van het riool beperkt of voorkomen kunnen worden. Regenwateropvang is belangrijk bij grote oppervlakken die afwateren op het riool, zoals daken van grotere gebouwen, waaronder scholen.

Wat kunnen we doen? Systemen voor regenwateropvang zijn er in vele soorten en maten, van de eenvoudige regenton tot wadi’s (droge vijvers) en ondergrondse opslag. Een praktische en relatief goedkope tussenvorm is opslag in waterzakken die in kruipruimten worden gelegd en gekoppeld worden aan toiletspoeling. Met waterzakken is bij het PO en VO in Groningen voor zover bekend nog geen ervaring opgedaan. In beginsel zijn deze scholen uitgelezen locaties voor proefprojecten hiermee: relatief groot dakoppervlak, koppeling met duurzaamheidseducatie, spilfunctie in de wijk (PO-scholen, buurthuis), inspiratiebron voor woningeigenaren.

Voor scholen kunnen er meerdere redenen zijn om een systeem voor regenwateropvang en -hergebruik te willen installeren:

  • het verlaagt het verbruik van drinkwater;
  • het maakt klimaatadaptatie tastbaar bij duurzaamheidseducatie;
  • het systeem is een onderzoeksobject voor leerlingen;
  • het systeem is een demoproject voor ouders en omgeving;
  • het versterkt de uitstraling als duurzame school.

In mei en juni 2021 heeft een groep van vijf PABO-studenten een lessenserie verzorgd voor de Brederoschool in Groningen-Zuid. De lesmaterialen zijn vrij beschikbaar voor andere scholen, op deze projectpagina.

Eindpresentatie op de NHL Stenden PABO Groningen

In deze zomer van 2021 wordt de Brederoschool voorzien van een systeem voor regenwatergebruik van het bedrijf JustNimbus. Het systeem bestaat uit onder andere een waterzak van 5.000 liter die in de kruipruimte wordt gelegd, een hydrofoorpomp met aansluiting op een toiletgroep en een intelligente besturing die reageert op voorspelde stortbuien.