Groningen heeft een Groene Burgemeester

OM DE STAD GROENER TE MAKEN

Zo zijn we beter voorbereid op de droge hete zomers door klimaatverandering. Bomen geven natuurlijk schaduw, maar ook stralen ze koelte uit. En met meer planten in de tuin houden we regenwater vast en er komen meer bijen en insecten. Peter Bootsma is
in 2021 de Groene Burgemeester van Groningen.

De Groene Burgemeester is koel!