Regional Panel on Climate Change

De wereldwijde klimaatwetenschap heeft het IPCC van de VN als spreekbuis. Maar wie in de regio vertelt het verhaal? Een voorstudie naar een regionale variant, een RPCC.

Klimaatverandering maakt ingrijpende veranderingen in de samenleving en economie noodzakelijk. De transitie gaat echter niet snel genoeg. Naast andere factoren speelt hier a) onvoldoende urgentiebesef en b) gebrek aan vertrouwen in de wetenschap. Aan beide factoren is mogelijk wat te doen door instellen van een regionaal wetenschapspanel voor klimaatverandering, als brug tussen het IPCC en de regionale samenleving.

Dit project van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester, gestart in februari 2021, is een verkenning van dat idee. Er is een horizonverkenning gedaan om te ontdekken of de brugfunctie ergens al bestaat. Er is een ronde interviews gedaan in de wetenschap en bij de overheden om wenselijkheid en haalbaarheid te peilen. De voorlopige conclusie is dat de beoogde brugfunctie met een redelijke zoekinspanning niet te vinden is, dat deze door de betrokken wetenschappers vrijwel unaniem wèl wenselijk wordt gevonden en ook haalbaar wordt geacht, en dat de benaderde (grotere) overheden belangstellend zijn en verder onderzoek willen afwachten.

Op grond hiervan is een tussenrapport opgesteld. Het schetst het RPCC als een hoogdrempelig maar open, onafhankelijk en democratisch panel, en verkent het project voor de totstandkoming daarvan. Aan de hand van dit schetsontwerp wordt het onderzoek voortgezet, nu met een accent op de samenleving en de rol die het voorgestelde panel daar zou kunnen verwerven.