Circulaire consumenten

De rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is, maar vraag en aanbod moeten het doen, niet alleen landelijk maar ook lokaal. Hoe komen ze daarmee op gang? De groene burgemeester, de vereniging Noorden Duurzaam, de lector Circulaire Economie van de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen doen samen onderzoek.

September 2021

Het onderzoek start in het najaar van 2021. Studentenadviesbureau Citys Consultancy Groningen, met steun van de gemeente Groningen. Nooit van gehoord, Citys? Net nieuw bureau, jongens en meisjes van Vindicat. Het onderzoek gaat over zelforganisatie van consumenten in productketens waar de recyling eenvoudig is. Met zelforganisatie bedoelen we: een lokale bond van duurzame consumenten die met de winkels in gesprek gaat over recycling en circulariteit. En die de eigen achterban mobiliseert om te doen wat nodig is. Bestaat zo’n bond al? Nee dus. Zou het helpen? We denken van wel want dan krijg je gesprek, samenwerking en taakverdeling.

Maar waar is de recycling dan eenvoudig? Bij de bouwmarkt! Daar haal je bijvoorbeeld je elektrabuis, sanitairpijpen, hemelwaterafvoer en rioolbuizen. PVC. Je houdt altijd een stuk over en dat doe je weg, of het ligt tien jaar in je schuurtje en dan doe je het alsnog weg. Citys is daar eens in gedoken. Het is een monomateriaal, weten ze inmiddels, het kan zo terug naar de fabriek. Het is zelfs geld waard. Het eerste deel van hun onderzoek hebben ze gepresenteerd en de groene burgemeester en de lector waren zeer te spreken. Het vergroenen gaat ze duidelijk beter af dan het ontgroenen. Hier staan ze op de foto en lees je wat ze doen: https://www.linkedin.com/posts/citysconsultancygroningen_citysconsultancy-circulaireeconomie-consulting-activity-6854036553837142016-EriW

November 2021

De eerste fase is afgerond en Citys heeft een eindpresentatie verzorgd voor de Gemeente Groningen, de lector en de Groene Burgemeester. Er waren twee onderzoeksvragen. De eerste was om te achterhalen of consumenten willen meedoen in een mogelijk op te richten netwerk van duurzame consumenten. Want dat is er nog niet. Maar als het er zou zijn zou het door krachtenbundeling met wetenschappers en gemeente, en met winkels, dienstverleners en onderwijs goed kunnen helpen om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen. Dat was dus de eerste vraag, willen we dat met zijn allen en zo ja alleen passief of ook actief, en onder welke voorwaarden? De tweede vraag ging over een onderwerp waarop dit praktisch uitgeprobeerd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld recycling van eenvoudig herbruikbare spullen uit het assortiment van bouwmarkten, laten we zeggen PVC-buizen want dat zijn ‘monomaterialen’ die zo terug de fabiek in kunnen.

De uitkomsten waren hoopgevend. Op de parkeerplaatsen van enkele bouwmarkten zijn ongeveer 120 mensen benaderd voor een vraaggesprekje. Van de 68 die zich daartoe lieten verleiden gaf volgens het eindrapport 41% aan deel te willen nemen aan een dergelijk netwerk, driekwart als passief lid en maar liefst bijna 10% als actief, organiserend lid. Dat was, ook gecorrigeerd voor de 52 die geen tijd of geen zin hadden, boven verwachting hoog. Ook de tweede vraag leverde mooie vooruitzichten op: de recycling van schone PVC-restanten in de zakelijke markt is met wat goede wil uit te breiden naar de consumentenmarkt. Meerdere van de bevraagde bouwmarktketens toonden belangstelling. De stijgende grondstofprijzen, maar ook het toenemende besef dat het anders moet, helpen daarbij.

De opdrachtgevers waren dik tevreden en hebben dit compliment aan de studenten gestuurd: “Het onderzoek heeft een schat aan contacten en nuttige adviezen opgeleverd. Citys heeft daarmee niet alleen vakkundig uitzoekwerk gedaan, maar heeft ook onze verwachtingen overtroffen, de bakens verzet en voor perspectief gezorgd naar landelijke verbreding. Ook de presentaties waren helder en tot in de puntjes voorbereid. Een compliment en bijzondere dank daarom aan het onderzoeksteam: Don Bakker, Ernest Bijleveld, Gijs Tielkemeijer, Isabel Cox, Maarten Lam en Nienke de Jong. Het compliment geldt ook Citys Student Consultancy, die gekozen heeft voor een maatschappelijk profiel en voor bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We gaan graag met jullie in gesprek over het vervolg.”