Taakdemocratie

Aanpakken van klimaatadaptatie en alle andere onderwerpen van duurzame ontwikkeling in een wijk of dorp vraagt samenwerking en taakverdeling. Wie moet je dan aan tafel hebben, en hoe maak je daar een effectief platform van? Lees de toespraak van de Groene Burgemeester bij het klimaatalarm.