Peter Bootsma is de Groene Burgemeester van Groningen.

Mijn naam is Peter Bootsma, 61 jaar, organisatieadviseur, voorzitter van de vereniging Noorden Duurzaam en oud-voorzitter van een van de schoolbesturen van de stad. Ik ben getrouwd met Miekel van der Zande, we hebben drie dochters en we wonen in een – helaas zeldzaam – groen stukje van de Oosterpoort. Duurzame ontwikkeling is me op […]

Wouter Banus

Stem op mij! Dankjewel! Tot enkele jaren geleden werkte ik als aannemer in de bouw. Ik was gedreven maar realiseerde me steeds meer het belang van het groen rond die bouw. Mijn hart kwam meer en meer te liggen bij het vergroenen van de stad. Naar mijn verwachting zal over een aantal jaren het stedelijk […]

Corien Bier

Stem op mij! Dankjewel! Als Groene Burgemeester wil ik de inwoners en organisaties in alle wijken van de stad en in de dorpen die samen de gemeente Groningen vormen, ondersteunen als ze tegen problemen aanlopen in het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame initiatieven. Ik wil mensen in gesprek brengen bij eventuele tegenstrijdige belangen, bureaucratische procedures […]

Joran de Boer

Stem op mij! Dankjewel! Ik ben Joran de Boer, ik ben bijna 30 jaar oud en woon in de Noorderplantsoenbuurt in Groningen. Ik werk als creatief producent in theater, maak podcasts en studeer daarnaast in deeltijd Environmental Sciences.  Ik volg op social media allerhande zero-waste-green-duurzaam-plasticvrij accounts en het valt me op dat veel van deze […]

Wilma Tonkens

Stem op mij! Dankjewel! Mijn plannen: naast meer groen in de wijken, ook meer bloemen; vervang de vele groene bosjes langs de kant van de weg door bloemenperken plant meer onderhoudsvriendelijke bomen; vang regenwater op in kleine vennen en sloten; vervang een deel van de stoeptegels door stoeptegels waarop sedum kangroeien; stimuleer de aanpak van […]

Kees Wesselink

Stem op mij! Dankjewel! Mijn naam is Kees Wesselink en in 2018 ben ik afgestudeerd als docent biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als groene burgemeester wil ik mij inzetten om Groningen nog groener te maken tot het de groenste stad van het land is. Meer groen in de stad zorgt niet alleen voor een hogere […]