Wouter Banus

Stem op mij!

Dankjewel!

Tot enkele jaren geleden werkte ik als aannemer in de bouw. Ik was gedreven maar realiseerde me steeds meer het belang van het groen rond die bouw. Mijn hart kwam meer en meer te liggen bij het vergroenen van de stad.

Naar mijn verwachting zal over een aantal jaren het stedelijk gebied nog veel meer aangekleed zijn met groen dan nu het geval is. Daken die begroeid zijn met sedum, muren beplant met groen, plekken waar je oud groen en nieuw groen met elkaar verbindt waardoor je een groene levensader door de stad creëert.

De groene, gezonde stad ontstaat niet vanzelf. Echte verandering komt van ons samen. Juist door verbinding te zoeken met buurtbewoners (jong en oud!), de gemeente, kenniscentra en ondernemers ontstaat er echt duurzame verandering.

Wonen in groen maakt het leven in de stad mooier, het zorgt voor een geluksgevoel maar: groen is meer dan alleen mooi en gelukkig makend. Groen levert een essentiële bijdrage aan bijvoorbeeld klimaatvraagstukken en biodiversiteit. 

Afgelopen jaren heb ik in verschillende wijken van de stad voorlichting gegeven over het vergroenen van daken. Van het leggen van groendaken heb ik inmiddels mijn beroep gemaakt, daarbij probeer ik jongeren met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij mijn werkzaamheden.

Naast mijn werk doe ik onderzoek naar mogelijkheden om me in te zetten voor verdere verandering van de stad want ik wil een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Een activiteit die uit dat onderzoek is voortgekomen is het maken van nestkasten voor vogels, vleermuizen, vlinders en bijen die vanzelfsprekend voorzien worden van een groendak zodat ze weer een extra bijdrage leveren aan de groene stad.

Het gaat om het grote geheel maar laten we beginnen met Groningen!

Stemmen doe je hier!