Corien Bier

Stem op mij!

Dankjewel!

Als Groene Burgemeester wil ik de inwoners en organisaties in alle wijken van de stad en in de dorpen die samen de gemeente Groningen vormen, ondersteunen als ze tegen problemen aanlopen in het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame initiatieven. Ik wil mensen in gesprek brengen bij eventuele tegenstrijdige belangen, bureaucratische procedures die de vreugde uit initiatieven haalt aan de kaak stellen en helpen de effectiviteit van het vergroenen van de stad te vergroten. Daarnaast lijkt het me interessant om te verkennen wat er mogelijk is in samenwerking met de kinderburgemeester van Groningen en/of nachtburgemeester van Groningen.

Als Groene Burgemeester wil ik bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Ook wil ik me inzetten voor maatregelen die de klimaatadaptieve en recreatieve functies van parken versterken, promotie van het plan vitamine G en het terugdringen van zwerfafval. Ik ben er van overtuigd dat meer groen in de gemeente Groningen fijn is voor de inwoners vanwege schaduwwerking in een hete zomer, dat groen daarnaast helpt voor verkoeling en dat groen bijdraagt aan een beter gevoel van veiligheid en welzijn.

Stem je op mij, dan kies je voor een praktische, enthousiaste en ambitieuze kandidaat die in is voor zowel oplossingen die zich al bewezen hebben als experimenten. Ik kan zowel dromen als concreet worden.

Stemmen doe je hier!