Peter Bootsma is de Groene Burgemeester van Groningen.

Mijn naam is Peter Bootsma, 61 jaar, organisatieadviseur, voorzitter van de vereniging Noorden Duurzaam en oud-voorzitter van een van de schoolbesturen van de stad. Ik ben getrouwd met Miekel van der Zande, we hebben drie dochters en we wonen in een – helaas zeldzaam – groen stukje van de Oosterpoort. Duurzame ontwikkeling is me op het lijf geschreven en het is mijn dagelijkse werk.

De klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling van de gemeente wordt gedragen door de politiek èn door bewuste en actieve burgers. Dat er een Groene Burgemeester komt is een bemoedigende erkenning voor de kracht van onderop.
Het instellen van deze functie laat echter ook zien dat er nog veel te doen is, met name in de samenwerking tùssen overheid en burgerinitiatief. Dat onderwerp ben ik in thuis en daar wil ik me graag een jaar voor inzetten in deze functie.

Wat zou de Groene Burgemeester moeten doen? Om te beginnen goed luisteren naar de jongeren, de middenleeftijden en de ouderen.
Spreekuur, werkbezoeken en vlot antwoord op mailtjes. Vervolgens verbinden, want voor elk idee is ergens een specialist die wil helpen. Bijvoorbeeld ondernemers van zzp tot grootbedrijf en voorzieningen zoals onderwijs, zorg, sport, cultuur en levensbeschouwing. En bovendien kennisnetwerken en projecten voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie, etc. En niet in de laatste plaats deskundige
overheidsorganisaties zoals de Milieudienst en de GGD.

Kan een vrijwilliger dat alleen? Of zijn er ook ‘Groene Wijkwethouders’
nodig? Deze vraag kunnen de wijkraden beantwoorden denk ik.
Ik ga met ze in gesprek. Niet alleen om het werk te verdelen, maar ook om
van de Groene Burgemeester een toegankelijke functie te maken.
En ‘Groene Ambtenaren’, kan dat ook? Dat ga ik vragen aan de vrijwilligersbureaus,
zoals Link050 en WIJS. Zo bouwen we een team dat veel gedaan kan krijgen.

De Groene Burgemeester helpt niet alleen goede ideeën voor een koelere
en groenere stad en dorpen op gang, maar krijgt ook zicht op knelpunten
èn op creatieve ideeën voor oplossingen. Daarover ga ik in gesprek met
de echte burgemeester, en met de pers zodat er publiek debat kan zijn.
Bijvoorbeeld over klimaateducatie op de scholen, zelfbeschikking over
vergroening in de wijken, regenwateropvang in de nieuwbouw, etc.

Zo’n Groene Burgemeester wil ik wel zijn. Een dienende functie is het:
luisteren, verbinden, organiseren en adviseren zodat burgers en overheid
samen kunnen optrekken voor klimaatbestendigheid van onze gemeente 

Stemmen doe je hier!