Aan alle buurt-, dorps- en wijkraden van de gemeente Groningen

De Groene Burgemeester staat in goed contact met de 50 bewonersorganisaties in onze gemeente, en stuurt af en toe een update rond. Hier de samenvatting van het bericht van 24 februari, en updates op de update.

Beste mensen, goedemiddag,

Er is veel gebeurd rond de klimaatadaptatie en de Groene Burgemeester in de afgelopen maanden. Ik praat jullie graag even bij. Verder heb ik een leuk aanbod voor snelle beslissers en enkele aankondigingen, waaronder een spannende wedstrijd.

1. Om te beginnen het leuke aanbod. Het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Groningen deelt gratis ‘tuiny forests’ uit, zolang de voorraad strekt, op is op. Een tuiny forest is een doehetzelf tiny forest op tuinformaat: een pakket bomen en struiken ter waarde van 150 euro, goed voor 6m2, compleet met handleiding van IVN. Het doel van de actie is vergroenen van versteende openbare ruimte in privaat eigendom, bijvoorbeeld een schoolplein of het erf van een buurthuis of kerk. UPDATE: de tuiny forests zijn inmiddels op voor dit voorjaar. In november is er weer een kans. Wil je dan een herinnering mail dan even naar info@groeneburgemeester.nl

2. In oktober heb ik alle bewonersorganisaties in de gemeente Groningen uitgenodigd voor kennismaken. Dat heeft warme en nuttige contacten opgeleverd met 15 bewonersorganisaties, en ook nieuwe verbindingen tussen bewonersorganisaties onderling. Klimaatadaptatie blijkt overal op de agenda te staan en er valt heel wat uit te wisselen. De uitnodiging geldt nog steeds, wie alsnog wil aanschuiven is van harte welkom voor een volgend rondje kennismaken. UPDATE: welkom voor kennismaken maandag 22 maart 19:30 in het SDG-Café stamtafel Bewonersorganisaties.

3. De uitwisseling smaakte naar meer. In december is daarom in smenwerking tussen de Groene Burgemeester, de startende brancheorganisatie Burgerinitiatieven Groningen en de vereniging Noorden Duurzaam een experiment gestart: het SDG-Café Groningen, open 24/7 en te bezoeken via o.a. https://www.groeneburgemeester.nl/contact. Behalve stamtafels voor de SDG’s komen er ook stamtafels van branches en van sectoren die belangrijk zijn voor duurzame ontwikkeling, waaronder bewonersorganisaties, hoveniers en sedumdakspecialisten. Ook daar kun je elkaar tegenkomen en met elkaar afspreken dus. UPDATE: er is nu ook een stamtafel voor de Kunsten en bij Noorden Duurzaam wordt gewerkt aan een projectvoorstel over de verbinding tussen de kunstensector en de duurzaamheid.

4. Andere ontwikkelingen van de afgelopen maanden staan op https://www.groeneburgemeester.nl/het-loopt-storm. Daar komt binnenkort bij: het project Schoolvoorbeeld Regenwatergebruik waar drie scholen en een buurthuis aan meedoen. Ze krijgen allemaal een regenwateropvangsysteem, met aansluiting op de toiletspoeling. UPDATE: de eerste systemen worden binnenkort geinstalleerd.

5. In januari was de klimaatadaptatieweek en de internationale Climate Adaptation Summit. Kijk op https://www.groeneburgemeester.nl/de-klimaatadaptatieweek-van-de-groene-burgemeester/ voor indrukken en  terugkijklinkjes. UPDATE: klimaatadaptatie is nu vaker in het nieuws.

6. Op 17 februari was er een beeldvormende sessie van de gemeenteraad over het ‘Gronings model’ voor dorps- en wijkdemocratie. Dit model gaat nieuwe mogelijkheden openen voor dorps- en wijkraden die een groter budget willen hebben, bijvoorbeeld om meer te kunnen doen aan duurzame ontwikkeling of klimaatadaptatie. Zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Het-Gronings-model-voor-dorps-en-wijkdemocratie. Op 18 maart 19.30 geef ik vanuit Noorden Duurzaam een online workshop over hoe je
als dorpsraad of wijkraad die mogelijkheden kunt benutten. Info en aanmelden: https://www.noordenduurzaam.nl/evenementen. UPDATE: je kunt je nog aanmelden.

7. Mogelijk ook interessant voor jullie als bewonersorganisaties: een gratis webinar door AVG-specialist Peter Berben over de AVG bij ledenorganisaties, 25 maart 19.30, ook bij Noorden Duurzaam, https://www.noordenduurzaam.nl/evenementen. Berben weet hoe je het goed doet met je ledenadministratie en wat je vooral niet moet doen bij een datalek. UPDATE: je kunt je nog aanmelden, wie een vereniging bestuurt is welkom.

8. Tenslotte de spannende wedstrijd. In het Nederlands Kampioenschap
Tegelwippen 2021 gaat Groningen het opnemen tegen Leeuwarden! Dit NK is een stedenwedstrijd klimaatadaptatie waarin inwoners tussen 30 maart en 30 september zoveel mogelijk tegels in hun tuin vervangen door groen,
zie https://nk-tegelwippen.nl. De gemeente staat al in de startblokken en onderzoekt met o.a. de stichting Steenbreek en de Groene Burgemeester wat mogelijk is. Bijvoorbeeld dat je bij inleveren van een tegel een plantje of een kortingbon krijgt, of dat ingeleverde tegels namens jou gerecyled worden voor gebruik in de bouw. Inleverpunten per dorp/wijk zouden praktisch zijn. UPDATE: op woensdag 9/3 volgt een update.

Hartelijke groet,

Peter Bootsma
Groene Burgemeester van Groningen
www.groeneburgemeester.nl