Het loopt storm

De Groene Burgemeester was even stil want hij had corona. Goed opgeknapt gelukkig en weer aan de slag inmiddels, dankjewel. Leuk was anders, dus sterkte en beterschap voor wie er nog mee zit, en blijf gezond als je dat bent.

De stilte bleek overigens een stilte voor de storm. In de week na Sinterklaas ben ik gaan kennismaken met IVN en met tien bewonersorganisaties in de gemeente. Bovendien was er overleg met de gemeente en met Klimaatadaptatie Groningen. Ik praat jullie even bij.

Stadsecologie

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een grote club. Landelijk ca. 25.000 leden waarvan 9.000 vrijwilligers, en ook nog eens ruim 100 beroepskrachten. Ik sprak met voorzitter Gerard Smeding van de afdeling Groningen-Haren en aankomend voorzitter Paul Kusters, die mij uitnodigden voor een corona-proof wandeling door het Stadspark. Dat werd me een ontdekking. We kwamen in een gebied met modderige slingerpaadjes waar ik nog nooit was geweest. Je waant je in een oerwoud daar en je weet niet waar je moet kijken. Maar kwetsbaar is het ook, gevoelig voor luchtvervuiling, klimaatverandering en misschien nog meer voor de 60.000 bezoekers die straks bij evenementen te verwachten zijn. We spraken over de werkgroep stadsecologie die daar grote zorgen over heeft, over hoe de ecologie bij plannenmakers en gemeente steevast te laat op tafel komt, en over de voorstellen van IVN om dat als samenleving anders te doen. Terug bij de fietsen hadden we het over de veldcursussen die je bij IVN kunt volgen. Dan snap je tenminste wat je ziet in het Stadspark. Kan ik de burgers doorsturen, vroeg ik. Paul en Gerard keken wat voorzichtig. Normaal loopt het storm, zeggen ze, maar door corona ligt het vrijwel stil. We gaan het online proberen.

Actieve wijken

Vrijwel elke wijk in de gemeente Groningen heeft een bewonersorganisatie, een wijkvereniging of wijkraad. Het zijn er 50 in totaal en de Groene Burgemeester heeft ze allemaal aangeschreven, om kennis te maken en het over klimaatadaptatie te hebben. De onlinegesprekken leverden zoals te verwachten allerlei mooie voorbeelden op die ook buiten de wijk aandacht verdienen, en ook lastige kwesties die vragen om gemeentebrede aanpak. Daarover binnenkort meer. Bijzonder was echter dat de wijken elkaar maar nauwelijks kennen, en dat de mensen die met thema’s als duurzaamheid en klimaat bezig zijn daar juist wel behoefte aan hebben. En dus ging het over en weer: ‘wat goed, mag ik jou eens bellen, kan ik eens bij je langskomen?’ Ik hoefde als gespreksleider maar weinig te doen. Of nee: hier moeten we júist iets mee doen. Daarom het volgende experiment:

Klimaatcafé Groningen

Vrijdagmiddag 18 december om 16:00 opent de Groene Burgemeester het online Klimaatcafé Groningen. Iedereen die serieus wat doet of wil met klimaatverandering is welkom: burgers, ambtenaren, bestuurders, ondernemers, scholieren, studenten, professionals, wetenschappers. Tusen 16:00 en 17:00 kun je op elk moment binnenlopen door te klikken op deze link, en je kunt opstappen wanneer je wilt. Bij binnenkomst kun je in de chat zetten dat je er bent en wat je bezig houdt. Het is geen zoom, webex of teams dit maar veel meer een echt café, met een stamtafel, tafeltjes voor met je vrienden, zitjes voor een-op-een en een bar. Dus geen vergadering, geen agenda, geen conclusies, maar netwerken en informeel uitblazen van de week. Schuif ergens aan, loop rond, gooi een vraag in de chat. En schenk er wat lekkers bij in voor jezelf. De deur sluit om 17:00 en om 17:30 gooien we de laatste gasten eruit. Loopt het storm dan is het Klimaatcafë Groningen op 8 januari weer open. Wie weet bedenken we er leuke online dingen bij: terras, podium, jukebox, achtergrondfoto’s van het buurthuis, wijkcafé van de week. Wordt het toch nog gezellig met die lockdown. Ben je handig met gather.town of game design en wil je meehelpen? Hier moet je zijn: info@groeneburgemeester.nl.

Groene Sinterklaas

Van het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Groningen, de aanstichter van de GB-functie, kreeg ik een partijtje tiny forests om als cadeau uit te delen aan de wijken. Ik hoef er niet eens mee te slepen, ze worden begin volgend jaar per post bezorgd, met een instructie van IVN erbij. Dus deze week 10 wijken blij, en ik blij met mijn nieuwe nevenfunctie. Met dank aan Marriël Edzes en het team van Klimaatadaptatie Groningen die op de achtergond deze dingen bedenken en regelen. Wordt vervolgd zaterdag 30 januari vanaf 11:30 op het Suikerterrein. Welkom daar voor een gratis boom, maar check de site even want 1) corona en 2) ook voor de bomen loopt het storm.

Afkoppelen

Met de gemeente ging het onder andere over een idee om iets te doen met regenwater en scholen. Stel je voor: je koppelt de regenpijp van je school af van het riool. Bij stortbuien stroomt het riool dan minder snel over. Als je dat met veel regenpijpen doet hoeft er dus geen grotere buis de grond in. Het regenwater moet wel ergens heen dus dat laat je infiltreren in de bodem, of je vangt het op in een droge vijver, een wadi. Of nog mooier: in een waterzak in je kruipruimte. En dan een pomp eraan zodat je de toiletten kunt spoelen. En een informatiepaneel in de gang om het systeem en de milieuvoordelen aan iedereen uit te leggen. Een schoolvoorbeeld van win-win zou je zeggen. Minder rioolkosten, minder drinkwaterverbruik èn een object voor duurzaamheidseducatie. Een middelbare school en een buurthuis willen al meedoen en een PABO wil aan de slag met de educatieve kant. Maar eerst moet er gerekend worden en dat is de gemeente nu aan het doen. Zit het mee dan komen er demoprojecten. En daarna misschien een vergoeding voor iedereen die zijn regenpijp afkoppelt. Het is alleen jammer dat Groningen dan niet de primeur heeft. Google maar eens op afkoppelsubsidie.

Wie doet wat in klimaatadaptatie?

Het onderwerp groeit snel en voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom op deze site binnenkort een handzaam overzicht van wat de instanties en instellingen allemaal doen, èn een index van wijk- en burgerinitiatieven voor het klimaat. Top down en bottom up dus. Heb je iets dat erop moet dan geef maar vast door aan info@groeneburgemeester.nl.

Klimaatadaptatieweek

Tenslotte, beste medeburgers, wijs ik jullie graag op de Klimaatadaptatieweek, 19 t/m 25 januari aanstaande. Een internationaal evenement gepresenteerd vanuit Rotterdam en Groningen, voor bobo’s en burgers, en net zo bijzonder als Let’s Gro. Kies uit webinars en workshops of doe mee het met het ‘Dus Wat Gaan We Doen Festival’. Alles online dus ook hier kan het zonder risico storm lopen.