Herijking Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035

Op 1 juni, van 19:00 tot 21:00, organiseert Jong RES Groningen een brainstorm sessie over de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035

De gemeente Groningen heeft in 2018 een plan opgesteld hoe de gemeente in 2035 CO2 neutraal wil zijn, de zogenaamde ‘Routekaart Groningen CO2-Neutraal 2035’. Nu, 5 jaar later, is het tijd voor een evaluatie en een herijking van de routekaart. Hoe staat het met de gestelde doelen? Zijn deze doelen nog toereikend? En wat kunnen inwoners en de gemeente doen om dit te verbeteren? Voor deze herijking vindt de gemeente Groningen het belangrijk dat ook de stem van jongeren hierin wordt gehoord. Laat je stem horen en kom met ideeën en oplossingen.