Bronnen

Wie doet wat voor klimaatadaptatie in Groningen? Hieronder een overzicht. Weet je aanvullingen of verbeteringen, geef maar door.

Gemeente Groningen

De gemeente wordt door het rijk verantwoordelijk geacht voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Zo ook de gemeente Groningen. Door middel van onderzoek (stresstesten), het opstellen van doelen en een strategie streeft de gemeente Groningen naar een klimaatbestendige gemeente in 2050 (zie uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen).De gemeentelijke rol is divers. Via investeringen in de openbare ruimte kunnen we negatieve klimaateffecten, zoals wateroverlast of hitte eilanden dempen of voorkomen. In de openbare ruimte zijn we immers de regisseur. We kunnen het echter niet alleen. Daarom zoeken wij ook actief de samenwerking met andere stakeholders en partners. Naast andere overheden zijn dat ook grotere grondeigenaren zoals bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of netbeheerders als het om essentiële infrastructuur gaat.

We stimuleren ook het klimaatadaptief handelen van onze bewoners. Bijvoorbeeld via subsidies of de bekende acties van Steenbreek. Tenslotte onderzoeken wij ook nog onze regulerende rol. Als gemeente verlenen we immers ook vergunningen waarbinnen we een klimaatbestendige gemeente kunnen borgen.